Dicționar legislativ

   Conform legii 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Asociatiilor de Proprietari, termenii si expresiile utilizate în legislatie sunt:

1. cladire-bloc de locuinte-condominiu – proprietatea imobiliara formata din proprietati individuale, definite apartamente sau spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinte, si proprietatea comuna indiviza. Poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, în conditiile în care se poate delimita proprietatea comuna;

2. proprietate individuala – apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decât aceea de locuinta, parte dintr-o cladire, destinata locuirii sau altor activitati, care împreuna cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna constituie o unitate de proprietate imobiliara. Cu exceptia unor situatii pentru care exista alte prevederi exprese în prezenta lege sau în acordul de asociere, dreptul de proprietate asupra unei proprietati individuale dintr-un condominiu trebuie considerat în acelasi mod ca si dreptul de proprietate asupra altor bunuri imobile;

3. proprietate comuna - toate partile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta;

4. proprietate comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor care nu poate fi delimitata - cel putin o instalatie pe verticala care alimenteaza în comun tronsoane ori scari sau parti de constructie comune tronsoanelor sau scarilor, care nu pot fi definite separat din punct de vedere fizic ca pozitie si suprafata;

5. cota-parte indiviza - cota-parte de proprietate care îi revine fiecarei proprietati individuale din proprietatea comuna si este egala cu raportul dintre suprafata utila a proprietatii individuale si totalul suprafetelor utile ale tuturor proprietatilor individuale;

6. proprietar al spatiului, respectiv al apartamentului – persoana fizica sau juridica, de drept public sau de drept privat, care are în proprietate acel spatiu, respectiv apartament, într-un condominiu;

7. asociatie de proprietari – forma de asociere autonoma si nonprofit a majoritatii proprietarilor dintr-un condominiu;

8. acord de asociere - actul care consfinteste decizia proprietarilor de a se asocia;

9. cheltuieli ale asociatiei de proprietari - cheltuielile sau obligatiile financiare ale asociatiei care sunt legate de exploatarea, reparatia sau întretinerea proprietatii comune, precum si cheltuielile cu serviciile de care beneficiaza proprietarii si care nu sunt facturate individual catre proprietatile individuale;

10. cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari – suma corespunzatoare din cheltuielile asociatiei pe care fiecare proprietar este obligat sa o plateasca lunar;

11. atestat - actul care dovedeste calitatea de administrator de imobil.

Intrați acum în legătură cu noi !