Servicii de cenzorat

  • Servicii de control financiar pentru asociaţile de proprietari:

a) verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotarârilor, deciziilor, regulilor si a regulamentelor;
b) verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli;
c) verifica gestiunea financiar-contabila;
d) cel putin o data pe an, întocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunând masuri.

Intrați acum în legătură cu noi !